You are here

Prijskortingen voor beroepsjournalisten

Een officiële perskaart biedt - althans voor journalisten die wel eens buiten komen - een reeks voordelen. Niet alleen doet ze de deuren van perszalen of perstribunes opengaan, ook diverse bedrijven - zowel met een publiek als een privaat karakter – bieden soms aardige materiële voordelen aan de houders van een perskaart. Het 'treinvoordeel' bijvoorbeeld is bekend, maar ook in de telecom-, verzekerings- en autosector kunnen journalisten wel eens van aantrekkelijke prijsverminderingen genieten.

Journalisten en materiële voordelen: de relatie is niet vanzelfsprekend. Niet voor niets zeggen alle deontologische codes dat journalisten buiten hun loon of honorarium geen voordelen zullen ontvangen, en met name niet van de bronnen of onderwerpen van hun informatie. Zoiets dreigt de onbevangen en kritische blik van de journalist nu eenmaal te bezoedelen. De VVJ/AVBB is dan ook wat terughoudend in haar zoektocht naar gunsten voor haar leden-journalisten.

Dit belet niet dat we als belangenvereniging wel werk willen maken van materiële voordelen die rechtstreeks gelinkt zijn met de journalistieke activiteit. De prijsvoordelen bij het openbaar vervoer vallen hieronder, net zoals voordelige verzekeringen voor beroepsaansprakelijkheid of inkomensgarantie. Dat geldt ook voor kortingen die auto-importeurs bieden.

Nog dit: de meeste voordelen gelden wel degelijk voor alle beroepsjournalisten, zij het dat sommige toch expliciet worden voorbehouden aan leden van de VVJ/AVBB. Hopelijk beseffen de (weinige) collega's niet-leden dat het in bepalende mate aan de inspanningen van het VVJ/AVBB-secretariaat te danken is dat ook zij belangrijke voordelen kunnen claimen.

Om de voordelen te raadplegen moet je lid zijn van de VVJ en aangemeld zijn op onze site. Aanmelden kan hier.