You are here

Deontologie

Journalistieke code

De regels van de journalistieke beroepsethiek zijn neergeschreven in de Code van de raad voor de journalistiek (pdf), die op 20 september 2010 is goedgekeurd door de raad van bestuur van de VZW Vereniging van de Raad voor de Journalistiek, waarin de journalistenverenigingen, de uitgeversfederaties en de grote mediahuizen vertegenwoordigd zijn.
Raadpleeg de journalistieke code

Journalistieke zelfregulering in een modern kleedje: de Vlaamse Raad voor de Journalistiek

Sinds eind 2002 waakt een nieuwe instantie over hoe de Vlaamse nieuwsmedia omspringen met hun beroepsethiek: een achttienkoppige Raad voor de Journalistiek. De VVJ is samen met de Vlaamse mediadirecties tegelijk stichter en beheerder van deze Raad, en levert ook de journalistenvertegenwoordigers erin. In de schoot van de Raad is een cruciale rol weggelegd voor de secretaris-generaal, die de functie krijgt van Ombudsman voor de Journalistiek.
Download het volledige artikel
De website van de Raad voor de Journalistiek

Verklaring der rechten en plichten 1971

Aanvaard te München op 24 en 25 november 1971 door de afgevaardigden van de journalistenvakbonden van de (toen nog) zes lidstaten van de Europese Gemeenschap en vervolgens aanvaard door de Internationale Federatie van Journalisten op het kongres van Istanboel in 1972.
Download verklaring der rechten en plichten

Code van journalistieke beginselen 1982

De vrijheid van meningsuiting is één van de fundamentele rechten van de mens. Zij is een essentiële voorwaarde voor een goed voorgelichte publieke opinie. Teneinde bij te dragen tot het behoud van de integriteit en de vrijheid van de pers hebben de BVDU en de AVBB de hierna volgende code van journalistieke beginselen aangenomen. 
Download code van journalistieke beginselen

Aanbevelingen berichtgeving allochtonen

Deze Aanbevelingen zijn in 1994 door de AVBB in samenwerking met het Centrum voor Racismebestrijding op papier gezet na uitgebreid media-onderzoek. De Aanbevelingen hebben niet het karakter van formeel deontologische normen, wat niet belet dat de Raad voor Deontologie van de AVBB ze desgevallend wel in zijn beoordelingen betrekt. Je vindt ook een uitgebreide woordenlijst terug.
Download de brochure (pdf)

Aanbevelingen berichtgeving zelfdoding

Zelfdoding komt spijtig genoeg ook in onze contreien meer dan eens voor. Dat stelt de media die hierover willen berichten voor belangrijke uitdagingen.
Download folder mediarichtlijnen (pdf)
Meer info bij de Werkgroep Verder

Aanbevelingen berichtgeving geesteszieken

Deze brochure heeft te maken met hoe geschreven en gesproken wordt over mensen met een psychische ziekte.
Download de aanbevelingen

Incognito of met een alias naar de waarheid: over undercoverjournalistiek

In hoeverre kan een journalist verhullen dat hij journalist is om aan informatie te geraken ? De vraag wordt alsmaar accuter, nu met name commerciële televisieploegen steeds vaker undercover gaan. Voor een antwoord moeten we ons begeven aan een delicate afweging van het recht op informatie en het recht op privacy. Of nog: hoe verhoudt zich de plicht van journalistieke fair-play tot de plicht die elkeen heeft om zich aan de regels van wet en fatsoen te houden ? We wagen ons aan de evenwichtsoefening met enkele concrete suggesties.
Download het volledige artikel

Naar een nieuwe deontologische code?

Naar een moderne journalistieke code?
Download de discussietekst