You are here

Aansprakelijkheid

Een journalist moet rekening houden met twee soorten van normen:

  • juridische normen: het recht, en meer bepaald het mediarecht
  • beroepsethische normen: de journalistieke deontologie

Terwijl het recht uitgaat van de overheid, worden de beroepsethische regels uitgeschreven door de eigen journalistieke beroepsgroep.

Lees meer.